Luis Vo hay còn được biết đến với tên thật Võ Minh Thiện, là một cái tên nổi bật trong cộng đồng game thủ và cá cược Việt Nam. Mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt với game từ thuở ấu thơ, Luis Vo đã dấn thân vào con đường viết về các trò chơi trực tuyến từ năm 2013. Với tài năng và sự am hiểu sâu sắc về lĩnh vực này, anh nhanh chóng trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu được giới mộ điệu tin tưởng.

#luisvo #ceoluisvo #author789club #tacgia789club #ceo789club

Năm Sinh: 1991

Quê Quán: Ninh Bình

Học Vấn: Tốt Nghiệp loại giỏi ngành Công Nghệ Thông Tin tại trường Hutech TP. Hồ Chí Minh

Nghề Nghiệp: Ceo 789Club

Thông Tin Liên Hệ:

Social:


トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2024-05-22 (水) 22:47:37